Presentaties / workshops / projectleiderschappen / tentoonstelling

Ik heb mijn werk opgesplitst in drie onderdelen: folio- en internetprojecten en presentaties. Op deze pagina staan de activiteiten op een rijtje waarin ik als 'gangmaker' een rol van gespeeld.

Presentatie-Educatie-Hanze- Presentatie Educatie bij de Hanze
Presentatie voor de Internationale Hanzedagen (2017) over het boeiend maken van de Hanze voor de jeugd: hoe doe je dat?
Doelgroep: Educatieve medewerkers van archieven, musea, historische verenigingen
Opdrachtgever: Regionaal Archief Zutphen
19 mei 2016

Tangible-pasts-logo-web Workshop op 'Tangible Pasts?' Questioning Heritage Education
Presentatie op de Internationale Conferentie Tangible Pasts van de interactieve workshop 'Multiple Perspectives in Markt 12' over de aanpak van multiperspectiviteit in de ontworpen lesbrieven in het Markt 12 Museum in Aalten. Via het concept van 'collaborative learning' wordt de keuze van zowel daders als slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog in Aalten geduid.
Presentatie van een 'practical case' op de tweedaagse conferentie over erfgoededucatie in de Doelen in Rotterdam.
Doelgroep: Wetenschappers en professionals erfgoededucatie en onderwijs
Opdrachtgever: Erasmus Universiteit en Erfgoed Nederland
7 juni 2013

isendoorn Schoolproject Isendoorn over Tweede Wereldoorlog
Presentatie/gastcollege met opdrachten 'Keuzes maken in oorlogstijd', specifiek over het lot van Joden in Zutphen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Het project ' Keuzes in moeilijke tijden' werd afgesloten met een tentoonstelling met eindproducten van de groepen leerlingen.
Doelgroep: Voortgezet Onderwijs 3e klas HV
Opdrachtgever: Isendoor College Warnsveld
7-11 maart 2011

historische vereniging zutphen 1 Lezing Vluchtelingenthematiek in de Achterhoek 1933-1943
Lezing aan de hand van persoonlijke lotgevallen over de vluchtelingen die vaak via Zutphen reisden en hun lot in de Achterhoek.
Doelgroep: Leden van de Historische Vereniging, belangstellenden
Opdrachtgever: Historische Vereniging Zutphen
15 november 2010

studieconf Studieconferentie Markt 12 Museum
Co-organisatie (met Tanja Bruggeman) van en presentatie op de studieconferentie van het Markt 12 Museum in Aalten over het thema 'Lesgeven over de Tweede Wereldoorlog: wat doet oorlog met mensen?'
Doelgroep: Nederlandse en Duitse docenten Voortgezet Onderwijs
Opdrachtgever: Markt 12 Museum Aalten
28 oktober 2010

eduart Workshop Oorlogseducatie op Inspiratiedag Edu-Art
Presentatie van Workshop 'Het Markt 12 Museum en oorlogseducatie' op de Inspiratiedag 'Lessen uit de oorlog', georganiseerd door Edu-Art.
Doelgroep: docenten Primair Onderwijs
Opdrachtgever: Edu-Art
29 september 2010

joods aalten 2 Schoolproject 'Zij waren Aaltenaren als wij..'
Projectweek van derdeklassers van het Christelijk College Schaersvoorde in Aalten op basis van de gemaakte lessuggesties in het boek 'Zij waren Aaltenaren als wij..'.
Doelgroep: leerlingen van klas 3 HV
Opdrachtgever: Stichting Vrienden van de Aaltense Synagoge
29 april 2010

grensgevallen. Tentoonstelling Grensgevallen, vluchtelingen 1933-1940
Verantwoordelijk voor inhoud, structuur en presentatie van de educatieve reizende tentoonstelling in twee talen, Nederlands en Duits. De geschiedenis van vluchtelingen langs de grens wordt verteld aan de hand van de lotgevallen van de personages zelf, hun helpers en de Nederlandse beleidsmakers aan de Duitse grens met origineel bronnenmateriaal uit (politie-) archieven en foto's. Met als balans aan het eind een koppeling naar het heden. De tentoonstelling heeft ook in Borken en Münster gestaan.
Doelgroep: Leerlingen van de hoogste klassen van het Primair Onderwijs en de eerste groepen van Voortgezet Onderwijs VMBO
Opdrachtgever: Markt 12 Museum Aalten
16 oktober 2009- 25 juli 2011

symposium Symposium Markt 12 Museum
Co-organisatie (met Tanja Bruggeman en Nicole Eversdijk) van en bijdrage aan symposium over de aanpak van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog voor de huidige generatie jongeren. Met bijdragen van Tessa de Leur namens Nationaal Comité 4 en 5 mei en Ben Bregman van Edu-Art.
Doelgroep: Docenten Voortgezet Onderwijs in de Euregio
Opdrachtgever: Markt 12 Museum
16 oktober 2009

erfgoed nl Workshop Doelen en Metingen van de lespakketten Aalten
Presentatie van de workshop op de studiedag 'Ontmoeting op niveau: doelen en evaluatie van Erfgoededucatie' over het koppelen van metingen aan historische leerdoelen in een museum. Dat betekent een speciale analyse-methodiek.
Doelgroep: Vertegenwoordigers van Erfgoedinstellingen in Nederland
Opdrachtgever: Erfgoed Nederland
22 september 2009

eur-nl-3165klein Gastcollege aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam

Gastdocent in collegecyclus van Dr. C.A.M.van Boxtel, bijzonder hoogleraar Historische Cultuur en Educatie aan de EUR.
Aan de hand van de lesbrief 'Het Mysterie van Markt 12..' licht ik toe hoe activerende didactiek ingezet kan worden in een erfgoedinstelling als het Onderduik- en Verzetsmuseum Markt 12.
Doelgroep: Derdejaars studenten geschiedenis aan de EUR
Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam
2 juni 2009

startbijeenkomst klein Projectleiding 'Meer snaren vormen een akkoord'
Eindverantwoordelijk en woordvoerder voor het hele project, dat onder andere voorziet in het ontwikkelen van lesbrieven, het organiseren van studieconferenties en het maken van een reizende tentoonstelling.
Doelgroepen: Docenten en leerlingen van het Voortgezet Onderwijs in de Euregio, studenten en belangstellenden.
Opdrachtgever: Markt 12 Museum Aalten
Periode: februari 2008-februari 2011